top of page

Werk aan ongepaste woede-uitbarstingen, Hypnotherapeut Flament helpt je om ze in de kiem te smoren

WOEDEAANVALLEN SUCCESVOL BEHANDELEN

Het tonen van woede bij de juiste persoon, met de juiste kwantiteit, over de juiste onderwerpen en op het juiste moment kan soms nodig zijn. Doch het is heel moeilijk om dit "juist" te doen!

En hoe zit het met alle keren dat je je geduld verliest...? Afgezien van dat het niet erg aantrekkelijk is, raken sommige mensen zelfs hun job kwijt door woedeaanvallen. Het kan je relaties verpesten en het kan - in sommige gevallen - erg gewelddadig zijn.

Er is nog enige discussie over de vraag of woede een primaire emotie is, zoals liefde en angst bijvoorbeeld. Of dat het een secundaire emotie is dat andere, meestal meer ongemakkelijke gevoelens als pijn, schaamte, angst, onzekerheid, kwetsbaarheid enz. 'maskeert'.

Persoonlijk zie ik het als een beetje van beide, hoewel het eerlijk gezegd niet uitmaakt. Waar het om gaat is dat je iets kunt doen aan woedeaanvallen. Woede is in feite een normale reactie op pijn, ofwel fysieke pijn, of emotionele pijn of een combinatie van beide.

Een universele trigger voor woede is het aanvoelen van een bedreiging of een gevaar.

Het is ofwel een echte fysieke bedreiging voor je lichaam/leven, of een symbolische (psychologische) dreiging als in een waargenomen bedreiging tot je zelfvertrouwen, je 'ego', je welzijn of je waardigheid. Deze tweede is tegenwoordig de meest voorkomende trigger of oorzaak van woedeaanvallen. Wanneer je een echte fysieke dreiging of gevaar tegenkomt, die jouw leven of welzijn in gevaar brengt, is het volledig normaal en gewenst om boos te worden. Zodat je met die extra adrenaline actie kan ondernemen...vechten of vluchten.

Maar wanneer woede voortkomt uit bedreigingen of gevaar voor je gevoel van eigenwaarde en ego, is het soms moeilijk om rustig te blijven. Wat er dan in feite gebeurt is dat je lichaam op dezelfde manier reageert als wanneer het reageert op een echte, fysieke dreiging.

Je krijgt dan weer een vecht- of vluchtreactie, maar deze keer is de oorzaak een emotionele pijn of ongemak in plaats van een fysieke pijn. Dus, boosheid is een normale, natuurlijke reactie van je lichaam op echt gevaar en bijna iedereen zal zo nu en dan eens boos worden.

Maar wat als je een woede probleem hebt ? Wat als je niet alleen boos en woedend wordt bij ‘echte’ fysieke bedreigingen, maar ook bij ‘emotionele’ bedreigingen - bedreigingen die gericht zijn op jouw ego en zelfwaarde.

In veruit de meeste gevallen, hebben de mensen die ik zie voor woede problemen andere, onderliggende problemen. Zoals een laag zelfbeeld, angst om beoordeeld te worden, het niet kunnen omgaan met kritiek, enz.... Hun woede is meestal een ongepaste reactie op vermeende symbolische bedreigingen op hun 'ego' en psychologisch welzijn.

Deze onderliggende problemen kunnen worden veroorzaakt door opgekropte en onverwerkte emoties. Er zijn vele manieren om te leren omgaan met de boosheid en woede aanvallen. Zij kunnen u tot op zekere hoogte helpen bij het 'beheren' van uw kort lontje en woede uitbarstingen. Maar ze leren je alleen je symptomen te ‘beheren’. Deze benaderingen helpen je over het algemeen niet om de onderliggende problemen op te lossen die de werkelijke oorzaak zijn.

bottom of page