top of page

Algemene voorwaarden

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze clienten, en onze cliensten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Afspraak verzetten of afzeggen: hiervoor verwachten we een opzegperiode van ten minste 24 uur, zodat we uw plaats nog aan iemand anders kunnen aanbieden. Afzeggingen gemaakt binnen de 24 uur van de afspraak moeten we helaas wel aanrekenen.

Betaling: Alle betalingen gebeuren in specien ter plaatse. Wij aanvaarden cash geld of u kan betalen via Payconiq.

Sessieduur: De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 30 minuten of 1uur duurt. De meeste sessies nemen 40 tot 60 minuten in beslag, maar deze tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten: Hypnotherapeut Flament Frederique is geen arts, psychiater, psycholoog of dietist. Hij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten.

Betwisting: Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de client over de gebruikte methoden, is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de client en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de client. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de client deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt. Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

bottom of page