top of page

Professionele begeleiding bij hardnekkige verslavingen, van alcohol over gamen tot gokken en meer

Verslaving

Een verslaving is eigenlijk niets bijzonders, het is een aangeleerde gewoonte. Veel gewoontes (ook negatieve gewoonten) ontstaan doordat we een bepaalde handeling herhalen, bijvoorbeeld het tandenpoetsen voordat we gaan slapen. Je denkt er eigenlijk niet over na, je doet het gewoon, het is een automatisch proces.

Veel voorkomende verslavingen zijn op te lossen met hypnose & hypnotherapie. Het onderbewustzijn is als een harde schijf van de computer, je vindt er documenten en programma’s in terug. Met documenten bedoelen we hier dat alle zintuiglijke waarnemingen worden opgeslagen. Dus alles wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven wordt in ons onderbewustzijn opgeslagen. Naast deze “documenten” worden er ook programma’s geïnstalleerd. Als je iets slechts eenmaal hoeft te doen dan kan dit gemakkelijk vanuit het bewustzijn, we moeten er dan wel bij nadenken. Als we iets regelmatig moeten, zoals bijvoorbeeld autorijden, dan is het handig als we niet bij elke handeling hoeven na te denken. Doordat we de handelingen die nodig zijn om te kunnen autorijden vaker herhalen, wordt er als het ware een programma in het onderbewustzijn geïnstalleerd. Na installatie blijft dit “programma” voor het leven behouden.

Het onderbewustzijn maakt geen verschil tussen iets dat goed is en iets dat slecht is. Het gaat ervan uit dat iets dat je herhaalt nodig is. Helaas is dit ook zo met veel verslavingen. Zoals al gezegd is een verslaving een gewoonte die door onszelf door herhaling gecreëerd is. Wanneer een gewoonte niet goed voor ons is of schadelijk voor ons is noemen we dit vaak een verslaving. Bij verslavingen is ook vaak een externe factor aanwezig die de gewoonte/het gedrag versterkt en in stand houdt. De meest voorkomende verslavingen zijn: rookverslaving, gameverslaving, gokverslaving, seksverslaving, eetverslaving, drugsverslaving en alcoholverslaving.

Wanneer je een programma op de computer wilt wissen, dan kan dit gemakkelijk door het ongewenste programma te deinstalleren. Hoewel de meningen hierover verschillend zijn, gaan we ervan uit dat dit bij de mens niet het geval is. We kunnen een automatisch proces niet zomaar wissen m.a.w. we kunnen er niet voor zorgen dat je niet meer kunt fietsen, autorijden, schoenen strikken etc.

Verslaving en hypnose

Met behulp van hypnose en hypnotherapie is het echter wel mogelijk om een gedrag (verslaving) te wijzigen en het een andere taak te geven. Zo kun je van een verstokte roker eenvoudig een niet-roker maken. Met uitzondering van een verslaving aan heroïne zijn de meeste verslavingen dan ook in één tot enkele sessies op te lossen

bottom of page