top of page

Regressietherapie ter bevrijding van onverwerkte emotionele, lichamelijke en psychische problemen

Regressietherapie

Regressietherapie is een therapie die bewezen heeft snel en effectief te werken, zonder medicijnen en met intensieve betrokkenheid en respect van de therapeut. Er ontstaat geen afhankelijkheid naar de therapeut doordat de clint zelf werkt en verantwoordelijkheid neemt, zelf het contract opstelt en bijstelt, en ook voelt en inziet dat hij/zij dat zelf doet.

Het besef zichzelf genezen te hebben bevestigt en versterkt het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in de eigen daadkracht van een clint. Dat is op zich al helend.

Oorsprong van klachten en problemen

Bij regressie- en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt, waardoor vaak “onvrije” reacties ontstaan.

Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens de jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

Emotionele problemen en lichamelijke klachten

Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken.

 

Dit houdt bijvoorbeeld in dat je van een bepaalde kleur schrikt, of dat een bepaalde handeling van iemand je angst inboezemt terwijl je niet kan zeggen waar dat door komt, maar ook dat je altijd op een bepaalde manier reageert op situaties die je in je leven tegenkomt en daarvan denkt dat het een karaktertrek van je is, maar dat je ergens ook voelt dat die reactie eigenlijk helemaal niet bij je past.

Emoties, overtuigingen en patronen

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Herbeleving tijdens een regressie.

Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken.Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen “weten” het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de regressietherapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.Als we “teruggaan” in een therapie, gaan we naar dingen van vroeger die nu storen. We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee; uiteindelijk alles wat we ooit hebben meegemaakt. Veel is “ geïntegreerd” in de loop der tijd, maar niet alles. We willen niet het onderbewuste zonder meer in het bewuste tillen, maar we willen bevrijding, reiniging, loutering. Een emotionele ontlading en schoonmaking leidt tot emotionele vrede, maar het is ook een intellectuele loutering die leidt tot intellectuele vrede. Die vrede noemen we begrip.

bottom of page