top of page

Irriterende geluiden in de oren, maak een afspraak bij Frédérique Flament voor hypnotherapie

Tinnitus of fantoomgeluid

Tinnitus of fantoomgeluid, ook oorsuizen genoemd, is een aandoening van het gehoor, gepaard gaande met het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in een of beide oren. Het geluid wordt vooral waargenomen wanneer er geen of weinig omgevingsgeluid is,  en kan zo luid zijn dat normaal horen onmogelijk is. De naam komt van het Latijnse tinnitus aurium, wat 'gerinkel in de oren' betekent. Een in de uitgaanswereld gebruikte term is piepstress.

bottom of page