top of page

Hypnotherapie biedt uitstekende resultaten voor de beheersing en zelfs de uitschakeling van pijn

Pijnbestrijding

De registratie van pijn vindt plaats in onze hersenen. Pijn wordt aan de hand van pijnzenuwen via het ruggenmerg naar de hersenen verzonden. Hypnose kan ervoor zorgen dat de pijnsignalen anders geïnterpreteerd worden. Tijdens een hypnotherapeutische behandeling is het mogelijk om pijn zelfs volledig “uit te schakelen”. Om pijn blijvend te kunnen reduceren kan het nodig zijn om een cliënt een zelfhypnose techniek aan te leren waardoor deze in staat is om zelf de pijn te reguleren. Hierdoor kan de medicatie tegen pijn, vermindert of zelfs weggelaten worden.

Pijnbestrijding – wanneer wel en wanneer niet?

Iedereen die pijn heeft wil hier graag van af. Pijn heeft echter ook een nuttige functie, het behoedt het lichaam voor verdere schade door het niet over te belasten. Pijn heeft dus een signaalfunctie waardoor het zomaar wegnemen van pijn niet ethisch verantwoord is. De pijn waarover we het hier hebben verdwijnt meestal vanzelf indien een heling tot stand is gekomen. Anders is dit bij chronische- en uitbehandelde pijn. Hier heeft pijn geen functie meer en kan er dus pijnbestrijding plaatsvinden.

Pijnbestrijding en pijnbeheersing met hypnose en hypnotherapie

Bij het reduceren of wegnemen van pijn, wordt vrijwel nooit aan hypnose of hypnotherapie gedacht, dit terwijl juist deze technieken hiervoor bij uitstek geschikt zijn. Door het toepassen van hypnose wordt het gevoel (de perceptie) van pijn anders ervaren. Zoals hierboven al aangegeven wordt pijn via de pijnzenuwen in het ruggenmerg doorgegeven. Daarbij gaan de pijnsignalen door de zogenaamde dorsale hoorn aan de rugzijde van het ruggenmerg. Uit onderzoeken blijkt nu dat deze pijnpoort door middel van psychologische factoren te beïnvloeden is. Factoren als rust, spanning en positieve vooruitzichten sluiten de poort en verminderen de pijnervaring. Spanning, stress en angst zorgen er juist voor dat pijn als heviger ervaren wordt.

Hypnose en hypnotherapie zijn uitermate geschikt om door middel van suggesties ervoor te zorgen dat de pijnpoort wordt gesloten en hierdoor pijn sterk vermindert of zelfs helemaal kan verdwijnen. Soms zijn hiervoor een paar behandelingen nodig waarbij ook de negatieve invloeden worden aangepakt

bottom of page