top of page

Stapsgewijze verwerking van problemen uit het verleden door herbeleving via hypnose

Regressietherapie

Regressietherapie – terugkijken naar het verleden met de wetenschap van nu

Alle tijd die je in het verleden steekt is verspilde energie. We kunnen het verleden immers niet meer veranderen. Maar is deze stelling wel juist? Ten dele want het is inderdaad zo dat we het verleden niet kunnen wijzigen. Wat gebeurt is, is gebeurt! We kunnen echter wel leren om hiermee om te gaan. Regressietherapie is de methode om diepgewortelde problemen die ontstaan zijn in het verleden op te lossen. De problematische gebeurtenis ansich wordt hierbij niet verandert, slechts de inzichten in het onderbewustzijn worden hierop aangepast. Loslaten en vergiffenis zijn hierbij veelgebruikte termen.

Regressietherapie, hoe werkt het?

Bij regressietherapie wordt ervan uitgegaan dat een psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem een oorzaak heeft. Problemen die zich uiten zijn vaak oorzaak van een onverwerkt verleden. Traumatische ervaringen worden opgespoord en door middel van herbeleving alsnog verwerkt. Een werkelijke herbeleving is echter geen pretje, de cliënt moet alles nog een keer doorstaan waarbij de emoties veelal hoog oplopen. Bij het doorvoeren van een regressie sessie kunnen er ook andere technieken worden toegepast zoals de “informed child” techniek, een techniek waarbij de cliënt als het ware opgedeeld wordt in twee persoonlijkheden waarbij de volwassen-cliënt de kind-cliënt door het proces begeleid met de kennis en wetenschap van het hedendaagse.

Voor echte regressie is het noodzakelijk dat de cliënt in een diepe hypnose wordt gebracht. De hypnotherapeut zal de cliënt langzaam terugvoeren in de tijd en zal op zoek gaan naar de eerste ervaring die geleidt heeft tot het probleem. Op dit punt aangekomen (ISE – Initial Sensitizing Event) wordt de cliënt door het proces begeleid en worden inzichten hieromtrent verandert. Wanneer de nare gebeurtenis vaker heeft plaatsgevonden (SSE – Subsequent Sensitizing Event) moeten ook deze gebeurtenissen doorlopen worden.

Het doorvoeren van regressietherapie vergt veel kundigheid van de hypnotherapeut. De sessies duren vaak lang en zijn zowel voor de cliënt als ook voor de therapeut vaak vermoeiend. Meerdere sessies zijn vaker regel dan uitzondering. Tussen elke sessie kan de hypnotherapeut de vorderingen bespreken en hierop anticiperen.

bottom of page