top of page

Angststoornissen zijn contraproductief, Frédérique Flament behandelt ze doortastend met hypnotherapie

Angst en angststoornis

Bijna iedereen heeft weleens te maken met een angst of angststoornis, je bent ergens bang voor. Bij sommige mensen overheerst deze angst echter wat een normaal functioneren in de weg staat. Zij zijn niet meer in staat om bijvoorbeeld te werken of deel te nemen aan het normale sociale leven. De angststoornis is in dit geval een obsessie, iets dat hun leven beheerst en waar je bewust geen grip op hebt. Dit leidt in de meeste gevallen tot vermijdingsgedrag.

Bij een angststoornis hoort een onaangenaam gevoel, vaak een fysieke uiting en reactie op die angst. Het is als het ware een signaal dat aangeeft “tot hier en niet verder”. Fysieke (lichamelijke) klachten zijn vaak hartkloppingen, zweten, duizeligheid en pijn op de borst. Soms zijn de spanningen voelbaar door het gehele lichaam.

Angst, een positief verschijnsel

Stel dat we nergens bang voor zouden zijn en angsten niet zouden bestaan. We zouden elke dag weer ons leven in de waagschaal stellen. Angsten weerhouden ons ervan om iets te doen. Wanneer iemand vliegangst heeft, dan zal deze persoon zich niet begeven in een vliegtuig. Wanneer die persoon niet in een vliegtuig stapt, zal hem ook niets overkomen. De angst heeft hier een “beschermende” functie maar kan hinderlijk zijn als we ons voor het werk regelmatig in het buitenland moeten bevinden.

Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens de jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

Angststoornissen, irreële angsten

Sommige angsten zijn dus nuttig. Als we ons in de onmiddellijke omgeving van een leeuw bevinden zijn we angstig of bang dat de leeuw ons wellicht op zal eten. We hebben geleerd dat deze dieren groot, sterk en onbetrouwbaar zijn. De angst voorkomt dus dat we te dicht in de buurt van een leeuw komen. Maar waarom zouden we diezelfde angst ook hebben bij een spinnetje van amper 1 cm. We zijn ons ervan bewust dat dit nuttige diertje ons niets kan aandoen. Toch zijn er mensen die bij het zien van een spin heftige emoties vertonen. We spreken hier van een angststoornis, een angst die er niet hoort te zijn.

Wanneer er een angst is, waarvan de risico’s nihil of verwaarloosbaar zijn spreken we van een irreële angst. Omdat we hier alleen maar last van hebben, is het zaak dat we deze angst overwinnen. Het blijkt echter dieper te zitten dan we denken en het bewust proberen te beïnvloeden van die angstgevoelens is dan ook vaak niet mogelijk.

Angststoornis en hypnose

Hypnose en hypnotherapie hebben tot doel om angstgevoelens te overwinnen. Wanneer we in plaats van een ongewenst, negatief gevoel een positief gevoel ervaren waarbij we kalm, ontspannen en comfortabel zijn, is de angst niet meer aanwezig. Er zijn echter veel wegen die naar dit doel leiden en elke hypnotherapeut heeft hierin zo zijn eigen aanpak. Sommige hypnotherapeuten werken met regressie door op zoek te gaan naar de bron en lossen van daaruit het probleem op. Andere therapeuten werken met symboliek. Weer andere, meer directe methoden, werken in op de angstgevoelens en spreken het onderbewustzijn hierop aan.

bottom of page